Mój koszyk 0
0,00 zł

regulamin-sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy Maggio Parts pod adresem www.maggioparts.com prowadzony jest przez Maggio MTM Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/ 8 w Poznaniu,kod pocztowy: 61-806 Poznań z wpisem w KRS: 0001035110, NIP: 7831879783, REGON: 525250779.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy maggioparts.com, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od klientów przyjmowane są przez stronęmaggioparts.com . Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do sklepu.
 3. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część została błędnie skatalogowana, przez co może wystąpić np. różnica cenowa, sprzedawca poinformuje o tym nabywcę, w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia lub wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuję według kolejności wpływania zamówień na te towary aż do wyczerpania się zapasów.
 6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, bądź paragon są one wystawiane z momentem skompletowania całego zamówienia i są dodawane wraz z listem przewozowym do każdej wysłanej paczki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zastępowania produktów danego producenta innymi jego produktami (zmiana numeracji), zgodnie z danymi przesyłanymi przez producenta części, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach maggioparts.com bądź wprowadzania w nich zmian podczas trwania promocji.
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, wybrany z dostępnych sposobów dostawy w maggioparts.com

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdej części podany jest przewidywany czas realizacji wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych części z maggioparts.com, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli w skład zamówienia wejdą części o różnej dostępności, zamówienie będzie wysłane po skompletowaniu całości.
 2. Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletacji zamówienia oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 3. W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu, a w przypadku zakupów na raty - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w terminie do dwóch dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu maggioparts.com. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi.
 4. maggioparts.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:

  • płatność przy dostawie,
  • płatności elektronicznie - karta kredytowa lub przelew bankowy,
  • przelewem bankowym na konto maggioparts.com

  Opłaty dokonywane elektronicznie w systemach PayU i PayPal obciążone są dodatkowymi kosztami (prowizja operatora) ponoszonymi przez Klienta. Wielkość tych kosztów podawana jest w momencie składania zamówienia i zależy od jego wartości.

REKLAMACJE

> POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI <

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Zdjęcia i rysunki części mają charakter poglądowy. Dobieranie części na podstawie rysunku lub zdjęcia nie może być podstawą do reklamacji.

Reklamacje dotyczące skatalogowania części mogą dotyczyć tylko:

 • niezgodności z opisem,
 • niezgodności zastosowania części do konkretnego typu pojazdu

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w maggioparts.com w przypadku stwierdzenia w zakupionej części:

 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: contact@maggioparts.com lub drogą pocztową na poniższy adres:

Maggio MTM Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 3E, 05-820 Piastów

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.). Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie sprzedawcy.

ZWROTY

> POBIERZ FORMULARZ ZWROTU <

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

Maggio MTM Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 3E, 05-820 Piastów

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1(tutaj będzie załącznik do oświadczenia o odstąpieniu umowy) do niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

REJESTRACJA W SERWISIE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie w maggioparts.com lub wysyłając zapytanie ofertowe Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Maggio MTM Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/ 8 w Poznaniu,kod pocztowy: 61-806 Poznań z wpisem w KRS: 0001035110, NIP: 7831879783, REGON: 525250779, będącego właścicielem maggioparts.com, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez maggioparts.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od maggioparts.com informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie maggioparts.com adres poczty elektronicznej. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Maggio MTM Sp z o.o.. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.